Vi städar efter oss.

E-handelsleveranser har ett koldioxidavtryck. Det är därför vi stöder banbrytande företag som tar bort kol från luften.

Tillsammans har vi…

Tog bort mer än tusentals ton kol från atmosfären

Tillhandahöll koldioxidneutral frakt för mer än miljoner beställningar

Så här fungerar det: För varje beställning vi tar emot används en formel för att beräkna de uppskattade fraktutsläppen. Baserat på dessa uppskattningar går en del av våra intäkter till kolavskiljningsföretag som har granskats av forskare från Carbon Direct. Dessa företag använder pengarna för att ta bort hur mycket kol som våra försändelser har skapat. Eventuella extra medel går till vidareutveckling av kolavlägsnande tekniker.

Låt oss träffa några av företagen som tar bort kol från himlen:

Gräsrotskol

Gräsrotskol hjälper ranchägare att ändra markförvaltningsmetoder för att förbättra marken och den ekologiska hälsan, som fångar in och lagrar mer kol i marken.

DroneSeed

DroneSeed återbeskogar mark som drabbats av skogsbränder genom att kombinera äldre metoder med ny teknik för att mildra den ökande förlusten av skogar på grund av klimatförändringar.

Koldioxidneutral leverans med Shopify Planet
Alla leveranser är koldioxidneutrala